Nawigacja

Dokumenty

Plan posiedzeń Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2016/2017

DATA

TEMATYKA

ODPOWIEDZIALNY

UWAGI

30

SIERPNIA 2016

 1. Organizacja roku szkolnego 2016/2017.

a)klasyfikacja uczniów po egzaminach poprawkowych, zatwierdzenie przydziału godzin, wychowawstw, zajęć dodatkowych, planu lekcji i dyżurów;

b)  przedstawienie kalendarza roku szkolnego, harmonogramu imprez, uroczystości i konkursów szkolnych;

c) przedstawienie planu pracy R.P. i harmonogramu spotkań z rodzicami;

d)  przedstawienie priorytetów MEN i kuratorium;

e) przedstawienie projektu programu wychowawczego i profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016.

2. Sprawy różne:

a) harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego;

b) sprawozdanie z narady dyrektorów

c)zmiany w prawie oświatowym         d) inne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Dyrektor

 

Wrzesień.

Pażdziernik

2016.

I

1. Zatwierdzenie Planu Nadzoru Pedagogicznego, programu wychowawczego i profilaktycznego;

2.Zatwierdzenie planów pracy kół zainteresowań, biblioteki, SU, świetlicy;

3.Przyjęcie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4.Przypomnienie zasad BHP w szkole.

5.Przedstawienie przez nauczycieli programów naprawczych wynikających z analizy egzaminu gimnazjalnego.

5.Projekt budżetu na 2017r.

6. Sprawy bieżące.

II

1. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i testów klas I\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

2016.

 

 

 

 

 

 

 

1. Rada szkoleniowa

2. Szkolenie zgodnie z zadaniami przyjętymi przez szkołę- ocenianie kształtujące

Dyrektor, prelegent

 

 

 

Styczeń, luty 2017.

I

Rada klasyfikacyjna:

 1. Ustalenie i zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej

II

Rada analityczna

 1. Analiza wyników egzaminów próbnych
 2. Sprawozdanie wychowawców ze stopnia realizacji planów pracy i planu naprawczego w klasie III;.
 3. Sprawozdanie z pracy kół zainteresowań, świetlicy, biblioteki;
 4. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego;
 5. Przedstawienie monitoringu realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego;
 6. Wnioski do pracy na drugie półrocze; 
 7. Sprawy różne.

Dyrektor, nauczyciele zespołów

 

 

Marzec

2017

 1. Rada szkoleniowa:

  według zapotrzebowania – procedury egzaminów gimnazjalnych    

 1.  Sprawy różne

Dyrektor

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Gimnazjum nr 1 im.Powstańców Wielkopolskich
  Gimnazjum Nr 1 w Szamotułach, ul.Piotra Skargi 2 64-500 Szamotuły
 • 612920029
  NIP:7871972862 Regon 639623090

Galeria zdjęć