Nawigacja

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu

                                                                   Gimnazjum nr1 im. Powstańców Wielkopolskich 

                                                                                         w Szamotułach

http://gim1szamotuly.edupage.org/

                                

                                                                              ogłasza przetarg nieograniczony  na:

 

„ Remont auli Gimnazjum nr 1 w Szamotułach”

 

nr sprawy GIM 1/ZP/ 1 /2013

                                                                                                                       

                                                                  ROBOTY BUDOWALNE

 

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych

 

Szamotuły, dnia 19.04.2013r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  mgr Tomasz Runowski 

                                                                                          Dyrektor Gimnazjum nr 1

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

 

Dot.:  Nr sprawy GIM 1/ZP/ 1 /2013 - „ Remont auli Gimnazjum nr 1 w Szamotułach ”

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 Ustawy Pzp odpowiadamy na następujące zapytanie.

 

Pytanie:

Proszę o informację na temat wymagań Zamawiającego odnośnie instalacji  nagłośnieniowej, TV oraz komputerowej.

Czy jest wykonany projekt tych instalacji na bazie, którego należy przygotować wycenę?
 Pozycje kosztorysowe nie dają odpowiedzi, jakiego typu sprzęt ma zostać dostarczony, jaka ma być moc nagłośnieniowa, ile ma być punktów komputerowych.

Odpowiedź:

W związku z odpowiedzą na pytanie dotyczące nagłośnienia, informujemy, że nie ma osobnej dokumentacji na instalację nagłaśniającą. Ma ona być standardowo dostosowana do potrzeb auli.

Przypominamy także, że można dokonać wizji lokalnej po uprzednim kontakcie z Panem Dyrektorem mgr Tomaszem Runowskim.

 

Jednocześnie informujemy, że odpowiedź nie wpływa na zmianę terminu składania ofert.

ogloszenie_o_wyborze_oferty.doc

Aula_Gimnazjum_Przedmiar.pdf

Aula_Gimnazjum_Slepy.pdf

SIWZ_GIMNAZJUM_NR_1.docx

OGLOSZENIE.doc 

Aktualności

Kontakt

  • Gimnazjum nr 1 im.Powstańców Wielkopolskich
    Gimnazjum Nr 1 w Szamotułach, ul.Piotra Skargi 2 64-500 Szamotuły
  • 612920029
    NIP:7871972862 Regon 639623090

Galeria zdjęć