Nawigacja

Dla Rodziców

Terminy spotkań

Składka na Radę Rodziców- 30 zł

Ubezpieczenie 33zł płatne do 20 września 
 

Spotkania z rodzicami:

 

Data

Prowadzący i odpowiedzialni za prowadzenie

                                  Tematyka

14.09.2016

Dyrektor,
wszyscy nauczyciele

 • Zapoznanie rodziców z organizacją Roku Szkolnego 2016/2017
 • Wybór Rady Rodziców lub uzupełnienie
 • Przypomnienie WSO , Statutu Szkoły, kalendarz imprez szkolnych
 • Składki na ubezpieczenie oraz podanie numeru konta szkoły rodzicom w celu ewentualnych darowizn
 • Informacje dotyczące działających w szkole kół zainteresowań
 • Przekazanie informacji Rodzicom o istniejącej pomocy pedagoga 
 • Przekazanie informacji o składaniu oświadczeń do dyrekcji szkoły dotyczących lekcji  religii i etyki
 • Przedstawienie i zatwierdzenie planu wychowawczego klasy
 • Przedstawienie harmonogramu konsultacji indywidualnych dla uczniów i rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
 • Przekazanie informacji o systematycznym sprawdzaniu wiedzy i umiejętności
 • Przekazanie informacji na temat  wycieczek klasowych
 • Udział w akcji Sprzątanie Świata
 • Informacja o Egzaminie Gimnazjalnym dla klas III Gimnazjum, wszelkie dokumenty do końca września
 • Projekty w szkole

19.10.2016

Drzwi otwarte

Dyrektor,
wszyscy nauczyciele

 • Spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów informujące o ocenach cząstkowych, frekwencji, zachowaniu.

23.11.2016

Zebranie śródokresowe

Dyrektor,
wszyscy nauczyciele

 • Spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów informujące o ocenach cząstkowych, frekwencji, zachowaniu.

21.12.2016

Drzwi otwarte

Dyrektor,
wszyscy nauczyciele

 • Przekazanie informacji o zagrożeniu oceną     niedostateczną na I półrocze
 • Omówienie spraw bieżących
 • Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w szkole

 

27.01.2017

 

Lub

 

15.02.2017

Zebranie semestralne

Dyrektor,
wszyscy nauczyciele

 • Przekazanie rodzicom wyników nauczania i zachowania uczniów
 • Bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego
 • Podjęcie działań zmierzających do zorganizowania w miesiącu czerwcu balu dla klas III Gimnazjum

15.03.2017

Drzwi otwarte

Dyrektor,
wszyscy nauczyciele

 • Indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami
 •  

  04.2017

tydzień przed egzaminem

Zebranie śródokresowe

Dyrektor,
wszyscy nauczyciele

 • . Przypomnienie zapisów WSO dotyczących promocji, przeprowadzania egzaminów poprawkowych, sprawdzających, klasyfikacyjnych
 • Informacja o ocenach cząstkowych, frekwencji, zachowaniu uczniów
 • Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych
 • Ocena klasy po roku pracy, realizacja planu wychowawczego klasy
 • Sprawy bieżące
 • Informacja dla rodziców klas III o egzaminie gimnazjalnym

24.05.2017

Zebranie śródokresowe

Dyrektor,
wszyscy nauczyciele

 

 • Informacja o ocenach cząstkowych, frekwencji, zachowaniu uczniów
 • Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych
 • Ocena klasy po roku pracy, realizacja planu wychowawczego klasy
 • Sprawy bieżące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

01 września 2016 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2016 r.

3.

Ferie zimowe

 

30 stycznia– 12 lutego 2017 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

13 – 18 kwietnia 2017 r.

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

23 czerwca 2017 r.

6.

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

 

7.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31 październik

2 maj

16 czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowny Rodzicu.


Uprzejmie przypominamy o wpłacie składki na Radę Rodziców, która wynosi 30zł. Można ją wpłacać na zebraniach klasowych u skarbnika klasowego, wychowawcy, w sekretariacie Szkoły, w całości lub w ratach. Wpłaty można realizować również przelewem na konto bankowe nr:09907200023004040813930001 , które jest założone w Banku Spółdzielczym w Dusznikach oddział Szamotuły. Wpłacając na konto proszę podać klasę do której uczęszcza dziecko

Z poważaniem

Prezydium Rady Rodziców

Aktualności

Kontakt

 • Gimnazjum nr 1 im.Powstańców Wielkopolskich
  Gimnazjum Nr 1 w Szamotułach, ul.Piotra Skargi 2 64-500 Szamotuły
 • 612920029
  NIP:7871972862 Regon 639623090

Galeria zdjęć